Каталог продукції

Інформація для споживачів

ПвПг

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОСТІ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

 

1 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища

1.1 Кабелі є БЕЗПЕЧНИМИ при використанні (експлуатації, зберіганні тощо) згідно вимог Технічного регламенту обмеження застосування деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Кабелі не чинять шкідливого впливу на здоров'я людини і навколишнє середовище і не вимагають застосування спеціальних заходів безпеки і захисту від шкідливих впливів. Максимальний вміст небезпечних речовин не перевищує допустимих значень, зазначених в Технічному регламенті обмеження застосування деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

1.2 Підключення (монтаж) кабелю повинен проводити кваліфікований персонал з урахуванням вимог Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також вимог цієї інструкції.

1.3 Кабельний лом підлягає переробці відповідно до ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639).

 

2 Транспортування та зберігання

2.1 Умови транспортування кабелів в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати групі 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150. Умови зберігання кабелів повинні відповідати групі 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150. Допускається зберігання кабелів на барабанах в обшитому вигляді на відкритих майданчиках. Термін зберігання кабелів на відкритих майданчиках – не більше двох років, під навісом – не більше п’яти років, в закритих приміщеннях – не більше десяти років.

2.2 Вироби повинні транспортуватися і зберігатися в споживчій тарі підприємства-виробника.

2.3 Вироби повинні бути захищені від механічних впливів, не повинні піддаватися впливу сонячних променів, атмосферних опадів та пилу, а також парів кислот, лугів та інших агресивних середовищ, шкідливо діючих на виріб і тару.

2.4 Кінці кабелів при зберіганні повинні бути захищені від попадання вологи.

2.5 Барабани не повинні лежати на щоці, за винятком авіаційних перевезень.

2.6 Під час перекочування барабанів слід дотримуватися напрямку обертання, вказане стрілкою.

2.7 При транспортуванні барабани повинні бути закріпленні; при залізничних перевезеннях – відповідно до правил та умов навантаження і кріплення вантажів, затвердженими в установленому порядку.

2.8 При кріпленні барабанів на транспортному засобі забороняється пробивати дошки щік і обшивки барабана цвяхами і скобами.

 

3 Вказівки по застосуванню

 

3.1 Кабелі призначені для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу U0/U(Um): 3,6/6(7,2); 6/10(12); 8,7/15(17,5); 12/20(24); 18/30(36); 20,8/35(42) кВ промислової частоти для мереж із заземленою і ізольованою нейтраллю (далі по тексту позначається тільки значення U).

Основні конструктивні елементи вказані в таблиці:

Марка кабелю, з жилою

Найменування елементів конструкції кабелю

алюмінієвою

мідною

АПвП,  АПвЭП

ПвП,  ПвЭП

Ізоляція із зшитого поліетилену, оболонка з поліетилену

АПвПг,  АПвЭгП

ПвПг,  ПвЭгП

Те ж, з поздовжньою герметизацією від поширення вологи

АПвВ,  АПвЭВ

ПвВ,  ПвЭВ

Те ж, що АПвП і ПвП, але оболонка з ПВХ пластикату

АПвВг,  АПвЭгВ

ПвВг,  ПвЭгВ

Те ж, з поздовжньою герметизацією від поширення вологи

АПвПга,  АПвЭгаП

ПвПга,  ПвЭгаП

Те ж, оболонка з поліетилену, з поздовжньою і поперечною герметизацією від поширення вологи

АПвВга,  АПвЭгаВ

ПвВга,  ПвЭгаВ

Те ж, оболонка з ПВХ пластикату, з поздовжньою і поперечною герметизацією від поширення вологи

АПвБВ,  АПвЭБВ

ПвБВ,  ПвЭБВ

Те ж, броня зі сталевих стрічок, зовнішня оболонка з ПВХ пластикату

АПвБВг,  АПвЭгБВ

ПвБВг,  ПвЭгБВ

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від проникнення вологи

АПвБВга,  АПвЭгаБВ

ПвБВга,  ПвЭгаБВ

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від проникнення вологи

АПвБП,  АПвЭБП

ПвБП,  ПвЭБП

Те ж, що АПвБВ і ПвБВ, але зовнішня оболонка з поліетилену

АПвБПг,  АПвЭгБП

ПвБПг,  ПвЭгБП

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від проникнення вологи

АПвБПга,  АПвЭгаБП

ПвБПга,  ПвЭгаБП

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від проникнення вологи

АПвКВ,  АПвЭКВ

ПвКВ,  ПвЭКВ

Ізоляція із зшитого поліетилену, броня зі сталевих дротів, зовнішня оболонка з ПВХ пластикату

АПвКВг,  АПвЭгКВ

ПвКВг,  ПвЭгКВ

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від поширення вологи

АПвКВга,  АПвЭгаКВ

ПвКВга,  ПвЭгаКВ

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від поширення вологи

АПвКП,  АПвЭКП

ПвКП,  ПвЭКП

Те ж, що АПвКВ і ПвКВ, але зовнішня оболонка з поліетилену

АПвКПг,  АПвЭгКП

ПвКПг,  ПвЭгКП

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від поширення вологи

АПвКПга,  АПвЭгаКП

ПвКПга,  ПвЭгаКП

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від поширення вологи

АПвАкВ,  АПвЭАкВ

ПвАкВ,  ПвЭАкВ

Ізоляція із зшитого поліетилену, броня з дротів алюмінієвих або алюмінієвого сплаву, зовнішня оболонка з ПВХ пластикату

АПвАкВг,  АПвЭгАкВ

ПвАкВг,  ПвЭгАкВ

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від проникнення вологи

АПвАкВга,  АПвЭгаАкВ

ПвАкВга,  ПвЭгаАкВ

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від проникнення вологи

АПвАкП,  АПвЭАкП

ПвАкП,  ПвЭАкП

Те ж, що АПвАкВ і ПвАкВ, але зовнішня оболонка з поліетилену

АПвАкПг,  АПвЭгАкП

ПвАкПг,  ПвЭгАкП

Те ж, але з поздовжньою герметизацією від проникнення вологи

АПвАкПга,  АПвЭгаАкП

ПвАкПга,  ПвЭгаАкП

Те ж, але з поздовжньою і поперечною герметизацією від проникнення вологи

Примітка. – Наявність індексу в марці кабелю свідчить:

«нг» - оболонка з матеріалу, що не поширює горіння;

«нгд» або «нг-LS» - оболонка з матеріалу, що не поширює горіння, з низьким виділенням диму та корозійною активністю газів;

«нг-HF» - оболонка з матеріалу, що не поширює горіння, безгалогенного, з низьким виділенням диму та корозійною активністю газів;

«нг-LSHF» - оболонка з матеріалу, що не поширює горіння, безгалогенного, з низьким виділенням диму та корозійною активністю газів;

«у» - посилена оболонка з поліетилену;

«(г)» - герметизована жила, додається після позначення номінального перетину;

«Э» - экран из медных проволок, допускается не указывать в марке кабеля;

«Эо» - загальний екран з мідних дротів в трьохжильних кабелях (приклад запису марки: АПвЭогП);

«ОМ» - оптичний модуль з нержавіючої сталі з оптичними волокнами, розташований в конструкції екрану кабелю. Приклад запису марки: АПвЭгП-ОМ.

Допускається відсутність літери «г» в марці кабелю, конструкція якого передбачає наявність водоблокуючого шару (поздовжньої герметизації) та оболонки з ПВХ пластикату (приклад запису марки: ПвЭВ для марки кабелю ПвЭгВ).

3.2 Кабелі призначені для експлуатації в стаціонарному стані при температурі навколишнього середовища від плюс 50 °С до мінус 50 °С для кабелів із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, полімерних композицій і до мінус 60 °С – для кабелів із зовнішньою оболонкою з поліетилену.

3.3 Кабелі можуть бути прокладені без попереднього підігріву при температурі не нижче мінус 15 °С.

3.4 Мінімальний радіус вигину при прокладці повинен бути не менше 20DН для одножильних кабелів і 15DН для трьохжильних кабелів, де DН – зовнішній діаметр кабелю, мм. При використанні спеціального шаблону допускається радіус вигину не менше 7,5 DН.

3.5 Кабелі призначені для експлуатації в електричних мережах змінної напруги з ізольованою або заземленою нейтраллю. Електричні мережі поділяють на три категорії:

категорія А. До цієї категорії відносять мережі, які при однофазному замиканні на землю продовжують працювати не більше 1 хв;

категорія В. До цієї категорії відносять мережі, які при однофазному замиканні на землю продовжують працювати не більше 1 год;

категорія С. До цієї категорії відносять мережі, які не входять ні в категорію А, ні в категорію В.

Слід врахувати, що в мережах, в яких коротке замикання не усувається автоматично і швидко, перенапруження на ізоляцію струмопровідних жил скорочує термін служби кабелю.

Номінальна напруга кабелів, рекомендованих для використання в трифазних мережах відповідних категорій, наведена в таблиці.

Максимальна напруга мережі, Um, кВ

Номінальна напруга кабелю, U0/ U, кВ

Категорія А і В

Категорія С

7,2

12

17,5

24

36

42

3,6/6

6/10

8,7/15

12/20

18/30

20,8/35

6/10

8,7/15

12/20

18/30

-

20,8/35

3.6 Кабелі після прокладки і монтажу арматури рекомендується випробувати змінною напругою одним із способів: номінальною лінійною напругою мережі U промислової частоти, прикладеною між жилою кабелю і металевим екраном протягом 5 хв; номінальною фазною напругою мережі U0 промислової частоти протягом 24 год; змінною напругою 3U0 частотою 0,1 Гц, прикладеним до кожної фази протягом 30 хв.

Випробування кабелів постійною напругою повинні проводитися за погодженням з заводом-виробником.

4 Гарантії виробника

4.1 Гарантійний термін експлуатації – п’ять років з дня введення в експлуатацію, але не більше шести років з дати виготовлення, при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання, прокладки, монтажу і експлуатації.

4.2 Мінімальний термін служби кабелю – 40 років. Фактичний термін служби не обмежується зазначеним терміном, а визначається технічним станом кабелю.

 

5 Інформація про підприємство та сферу його діяльності розміщена на сайті www.odeskabel.com.

 

6 Контактна інформація:

ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» Адреса: 65102, Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144

Тел.:+38 (048) 716-11-23; Факс.:+38 (048) 716-14-01; E-mail: office@odeskabel.com

Звертатися:

- з питань придбання продукції:

- з питань якості продукції:

Відділ збуту та маркетингу:

Відділ технічного контролю, тел.: +38 (048) 716-17-43

Тел.: +38 (048) 716-14-04, 716-14-05, 716-17-08,  716-17-09

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Технологічний відділ, тел.: +38 (048) 716-16-68

Щоб переконатися в оригінальності придбаного товару, введіть номер:

Бухти (вказано на бирці під штрихкодом,
12 цифр)

Барабана (вказано на бирці,
8 цифр)