Інтегрована система менеджменту

Якість як ключовий фактор успіху

Керівництво підприємства розглядає систему менеджменту якості (СМЯ) як визначальний фактор в забезпеченні постійного розвитку діяльності і досягненні стабільного успіху підприємства.

Вся продукція, яку випускає завод, відповідає:

 • нормативній документації для кожного виду продукції, а також вимогам чинного законодавства України.
 • гармонізованим стандартам Європи.

ПАТ «Одескабель» проводить оцінку продукції на відповідність вимогам Технічних регламентів і директив ЄС, а також сертифікацію продукції в органах з оцінки відповідності.

Керівництво ПАТ «Одескабель» прийняло концепцію процесного підходу, на основі «ризик-орієнтованого мислення», при розробці, впровадженні та підвищенні результативності СМЯ, з урахуванням очікуваного або бажаного рівня задоволеності споживачів, а також потреб і очікувань інших зацікавлених сторін.

З метою всебічного врахування вимог всіх зацікавлених сторін на підприємстві впроваджена інтегрована система менеджменту, що включає СМЯ, розроблену на основі ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001), систему екологічного управління по ДСТУ ISO 14001, систему управління гігієною та безпекою праці по ДСТУ OHSAS 18001, систему соціальної відповідальності, розробленої відповідно до міжнародного стандарту SA 8000.

Система внутрішнього контролю якості

Одним з основних важелів підвищення якості кабельно-провідникової продукції є застосування комплексного підходу при плануванні якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Матеріали, які закуповуються для виготовлення кабельно-провідникової продукції, підлягають проходженню вхідного контролю, який здійснюється фахівцями центральної заводської лабораторії підприємства за різними показниками, що безпосередньо впливає на якість готової продукції (фізико-механічні, електричні і т.д).

Вимоги до показників якості закуповуваних матеріалів встановлені відповідно до проведення численних експериментальних досліджень і досвіду фахівців технологічних служб підприємства.

На всіх етапах виготовлення продукції фахівці відділу технічного контролю (ВТК) підтверджують відповідність показників якості напівфабрикатів і готової продукції встановленим вимогам.

Умови проведення випробувань і перелік контрольованих параметрів обумовлюються в нормативних документах (в міжнародних і гармонізованих стандартах, а також в технічних умовах ПАТ «Одескабель» на кабельно-провідникову продукцію, що виробляється).

Компетентність випробувальної лабораторії та ВТК

Випробувальна лабораторія ПАТ «Одескабель» з 2006 року акредитована на технічну компетентність по ДСТУ ISO / IEC 17025 для проведення оцінки відповідності кабельно-провідникової продукції.

В даний час область акредитації лабораторії включає понад 50 методів випробувань.

У складі випробувальної лабораторії перебуває 10 провідних працівників підприємства (5 з них - фахівці ВТК).

Випробувальна лабораторія заводу і підрозділи ВТК оснащені сучасним, в т.ч. унікальним обладнанням для тестування від провідних світових виробників, що дозволяє проводити періодичні, типові, контрольні і приймально-здавальні випробування всієї номенклатури продукції, що виробляється, за необхідними показниками якості, в т.ч. випробування на стійкість до впливу електричних, фізико-механічних і кліматичних чинників, відповідно до вимог національних і міжнародних регуляторних документів.

Зокрема, випробувальні підрозділи оснащені унікальним обладнанням для здійснення вимірювань і випробувань:

 • Установка для комплексного вимірювання параметрів кабелів для структурованих мереж AESA-9500 (фірми AESA, Швейцарія); 
 • Оптико-емісійний спектрометр для визначення масової частки елементів в міді ARL 4460 (фірми «Applied Research Laboratorias», Швейцарія);
 • Випробувальний стенд SR-100 kV для перевірки високою напругою і визначення рівня часткових розрядів в силових кабелях з ізоляцією із зшитого поліетилену на робочу напругу до 35 кВ (фірма Dielec, КНР);
 • Універсальна вимірювальна платформа MTS 6000 (фірма JDSU) та інші.

Висока якість робіт, що проводяться випробувальною лабораторією, підтверджується результатами:

 • міжлабораторних звірень;
 • зовнішнього аудиту з боку Національного агентства з акредитації України (НААУ).

* В сукупності, все вищезазначене, забезпечує надійну і безпечну роботу кабельно-провідникової продукції ТМ «Одескабель» протягом всього строку служби.

Корпоративна політика підприємства
 1. Дотримання базових принципів менеджменту якості відповідно до стандартів серії ISO 9000.
 2. Дотримання принципів етики ведення бізнесу по відношенню до всіх зацікавлених сторін, а також корпоративних цінностей / умов підтримки іміджу підприємства.
 3. Дотримання законодавчих і регуляторних вимог.
 4. Впровадження сучасних конструкцій кабельно-провідникової продукції, матеріалів і обладнання.
 5. Впровадження досягнень передових технологій в області кабельного виробництва з метою забезпечення стабільно високого рівня споживчих властивостей продукції, які відповідають зростаючим вимогам ринку.
 6. Застосування обладнання, матеріалів і технологій, що не завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу.
 7. Формування взаємовигідних і довгострокових відносин з постачальниками сировини, матеріалів і послуг, а також з іншими зацікавленими сторонами.
 8. Розширення ринків збуту, в т.ч. освоєння ринків Європейського співтовариства та інших регіонів. 
 9. Проведення, на постійній основі, навчання персоналу з метою підвищення компетентності і розкриття творчого потенціалу кожного працівника.
 10. Створення соціальних умов і системи мотивації персоналу, які сприяють усвідомленому залученню всіх співробітників підприємства в процес управління якістю.
 11. Впровадження культури «бережливого виробництва» і створення організаційних умов для її функціонування.
 12. Виділення фінансових, технічних, кадрових, інформаційних та інших ресурсів, необхідних для забезпечення функціонування інтегрованої системи менеджменту.
Як захистити себе від придбання контрафактної продукції?

На кабельному ринку трапляються випадки розповсюдження контрафактної продукції. Контрафактна кабельно-провідникова продукція, в прямому сенсі слова, НЕБЕЗПЕЧНА для життя і здоров’я людини — можливий ризик виникнення пожеж та аварійних ситуацій при використанні неякісних виробів, а також, в деяких випадках, викид шкідливих і небезпечних речовин в атмосферу.

З метою мінімізації ризиків придбання контрафактної (підробленої) кабельно-провідникової продукції ми пропонуємо:

 • Купувати товар ЛИШЕ у фірмових магазинах заводу і в наших філіях, що знаходяться в різних містах України, в місцях реалізації продукції спільного підприємства (республіка Молдова), а також у офіційних дилерів в інших країнах.
 • Перевіряти справжність продукції через сайт підприємства в режимі on-line.
 • Застосовувати інші методи, які допоможуть відрізнити виріб нашого підприємства від контрафактної продукції (перевірити наявність Сертифікату якості та / або Декларації відповідності, переконатися, що продукція знаходиться в оригінальній тарі з логотипом ПАТ «Одескабель» або з торговою маркою, запатентованою підприємством, а також перевірити наявність відповідного маркування на поверхні виробу та / або в супровідному ярлику).

Щоб переконатися в оригінальності придбаного товару, введіть номер:

Бухти (вказано на бирці під штрихкодом,
12 цифр)

Барабана (вказано на бирці,
8 цифр)