Інформація для акціонерів

ПАТ «Одескабель» повідомляє акціонерів про те, що ознайомитися з інформацією, яка повинна бути оприлюднена відповідно до законодавства, починаючи з 2015 року, можна в мережі інтернет на сайті: http://05758730.smida.gov.ua/

Для доступу до інформації необхідно зареєструватися на сайті.

 

Про визначення кворуму загальних зборів акціонерів після 12.10.2014 року.

ПАТ «Одескабель» звертає увагу акціонерів на пункт 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI від 06.07.2012 року із змінами (надалі - Закон»):

«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента».

 

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 23.04.2018 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 14.04.2017 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 14.04.2016 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 16.04.2015 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 17.04.2014 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 16.04.2013 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 12.04.2012 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 12.10.2011 р. можна завантажити тут.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «Одескабель» від 14.04.2011 р. можна завантажити тут.

Щоб переконатися в оригінальності придбаного товару, введіть номер:

Бухти (вказано на бирці під штрихкодом,
12 цифр)

Барабана (вказано на бирці,
8 цифр)