No Title copy

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Заповнюючи цю форму, відвідувач підтверджує, що персональні дані, які вказані у цій формі, надані ним відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI, а також висловлює ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» свою згоду на їх обробку (у тому числі шляхом доручення такої обробки спеціалізованій організації). При цьому ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» зобов’язується здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами вказаного закону, дотримуючись їх конфіденційності та забезпечуючи їх належне збереження.

MOD_BARCODE_MOD_TITLE

MOD_BARCODE_BUHTA

MOD_BARCODE_BARABAN